Помощник – фармацевт

Аптеки Омниа е нова концепция аптеки, създадена с вдъхновение, енергия и професионализъм! Защото здравето е всичко!
Стани един от нас, присъедини се към екипа на Аптеки Омниа  в ролята нa Помощник – фармацевт

Вашите отговорности:

 • Отлично индивидуално клиентско обслужване с позитивен и професионален подход.  Думата на фармацевта е последна и решаваща в лечебния процес, затова нашите усилия са насочени към постоянно развитие и усъвършенстване на екипа.  Важни умения и качектва:
 • Идентифициране нуждата на клиента, даване на професионален съвет и препоръка на подходящ продукт, с цел взимане на информирано решение за покупка.
 • Фокусно популяризиране на предлаганите професионални услуги и продукти чрез активна комуникация с клиенти в обекта.
 • Целенасочено изпълнение на приетите стандарти и политики на ниво обект .

Нашите очаквания:

 • Висше образование
 • Инициативност и отвореност към промяна .
 • Организираност и отговорност към постигане на заложените цели.
 • Умения за консултиране на клиенти.

Нашето предложение:

 • Атрактивно възнаграждение, стимулираща бонусна схема и допълнителни социални придобивки
 • Стабилна, сигурна и динамична работна среда
 • Възможности за обучения и развитие
 • Гъвкава корпоративна култура, която приветства идеи и инициатива
 • Приятелски и подкрепящ екип
 • Коректни и изрядни работодателски практики
Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална автобиография на email: office@omnipharm.bg или се свържете на телефон +359892456207
Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.
Оценяваме всички изпратени кандидатури, но, моля обърнете внимание, че ще се свържем само с кандидати, одобрени по документи.